GROM d.o.o.
Upit za solarne sustave
* Ime: * Prezime:
* Kontakt broj:   Email adresa:
  Lokacija i veličina objekta:   Položaj krova planiran za fotonaponske module:
  Trošila koja mislite koristiti u objektu:   Način korištenja objekta:
  Postoji li agregat i kakav:   Osiguran nesmetan prilaz vozila objektu:
* Napomena: