Konfiguriranje i izrada sustava

Solarni sustavi Konfiguriranje i izrada autonomnih solarnih sustava, radi posebnosti svakog pojedinog sustava, objekta, lokacije, navika vezanih uz potrošnju električne energije izvodi se u dogovoru svakog detalja s naručiteljem. Posebnost je to što svaki naručitelj aktivno sudjeluje u planiranju i izradi svog solarnog sustava jer će ga na koncu konca on sam i trajno koristiti.


Pošto se sustavi sa istom vrstom i brojem trošila mogu bitno razlikovati po autonomiji rada sustava, korištenju objekta, navikama potrošnje i slično, svaka konfiguracija kreće od izračuna energetske bilance, odnosno, razlike između prosječno planirane proizvodnje električne energije putem fotonaponskih modula i ukupne potrošnje kroz period od jednog dana, mjeseca i sl.

Na bazi dogovorenog načina korištenja sustava i detaljne ponude krećemo u izgradnju sustava predlažući komponente. Osiguravamo dostavu sustava na željenu lokaciju, montažu sustava te pripajanje na instalacije postojećeg objekta, puštanje sustava u rad i popratnu dokumentaciju s uputama o radu i načinu korištenja solarnog sustava.

Također osiguravamo servise solarnih sustava, zamjenske komponente te punjenje Vaših baterija na Vašoj lokaciji moćnim vanjskim izvorom koji će u kratkom vremenu napuniti i desulfatizirati praznu bateriju. U ponudi uz servis sustava imamo i mjerenje kapaciteta baterija automatskim pražnjačem. Nudimo Vam popravak, dogradnju i doradu Vaših postojećih sustava koji su nestručno izgrađeni ili ne zadovoljavaju Vaše potrebe.
Nudimo mogućnost dogradnje sustava vanjskim generatorom (agregatom) kao i automatsko podešavanje rada agregata u solarnom sustavu. Sustave možemo dograditi i uređajima za nadzor rada sustava ili za daljinski nadzor putem PC računala.

NOVOST U PONUDI su BATERIJE ZA SOLARNE SUSTAVE OpzS tipa VLASTITE PROIZVODNJE. Nakon mnogo iskustva nakupljenog u proizvodnji baterija za elektrovozila te stacionarnih baterija i sustava, te suočavanja s problemima s baterijama na mnogim solarnim sustavima koje smo servisirali, odlučili smo sami proizvesti bateriju za rad u solarnom sustavu. Baterije su konstruirane na stalcima ili u plastičnim ili metalnim kutijama kao elementi od 2 V spojeni serijskom vezom. Pojedini članci izrađeni su u polipropilenskim kutijama s tekućim elektrolitom i štapićastom pozitivnom elektrodom. Baterije su konstruirane s većim udjelom elektrolita i debljim elektrodama radi dužeg vijeka trajanja, otpornosti na uvijete okoline i režim rada sustava.