Zbrinjavanje trakcijskih baterija

Trakcijske baterije Po isteku radnog vijeka i funkcionalnosti, Vaše baterije postaju opasni otpad klasificiran pod brojem 16 06 01 prema Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti i otpadnome registru.
Tvrtka GROM d.o.o. je prema rješenju Ministarstva zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva Republike Hrvatske ovlaštena za posredovanje pri postupanju s opasnim otpadom te Vam stoga možemo ponuditi zbrinjavanje Vaših otpadnih baterija uz izdavanje potrebne popratne dokumentacije na zakonom propisan način.