Usluga montaže i demontaže

Stacionarne baterije Ukoliko imate potrebu za nabavom nove stacionarne baterije ili sustava ili zamjenom postojeće, na temelju stručnosti te znanja i iskustva u radu s stacionarnim baterijama možemo Vam ponuditi uslugu prijevoza, montaže i demontaže te zbrinjavanja stacionarnih baterija.

Isto tako možemo vršiti postupke preseljenja baterija na drugu lokaciju te ulijevanja elektrolita i formiranja novih stacionarnih baterija.


Tvrtka GROM d.o.o. u tu svrhu posjeduje odgovarajući vozni park, potreban alat, dizalice, viličare, punjače i instrumente kao i djelatnike koji su prema zakonskim normama osposobljeni za ovu vrstu rizičnog djelovanja (stručna sprema, rad na siguran način, protupožarna zaštita, rad s posebnim materijalima i u posebnim uvjetima).